top of page
Stearinlys og planter

PRISER

Juridisk rådgivning inden for familieret, arveret og boligkøb en uvurderlig ressource for dig, der søger klarhed, sikkerhed og effektive løsninger i komplekse juridiske spørgsmål. Det kan bidrage til at sikre, at du får den bedst mulige beskyttelse i forhold til din specifikke situation og behov.

Ligesom juraen og dine muligheder skal være klare, så skal du naturligvis også være oplyst om, hvad det koster at få den bedste hjælp til din situation. 

Testamente

kr. 10.000

Et testamente giver dig og dine nærmeste ro og sikrer, at dine ønsker respekteres, og dine kære modtager det, du har til hensigt at give dem.

Det giver også en klar retning til dine efterladte og forenkler den juridiske proces efter din bortgang.

Samlevertestamente

kr. 10.000

Et udvidet samlevertestamente for ugifte er en praktisk og effektiv måde at sikre jeres ønsker og beskytte hinanden og jeres arv. Ved at træffe fælles beslutninger og planlægge sammen kan I skabe en solid juridisk ramme, der afspejler jeres kærlighed, tillid og engagement over for hinanden.

Ægtepagt

kr. 5.000

Ved at oprette en ægtepagt kan I skabe klarhed og forudsigelighed om, hvordan jeres økonomiske forhold vil blive håndteret i tilfælde af separation, skilsmisse eller død. En ægtepagt giver mulighed for at skræddersy jeres økonomi i overensstemmelse med jeres individuelle ønsker og behov.

Fremtidsfuldmagt

kr. 1.500

En fremtidsfuldmagt er et vigtigt juridisk redskab, der giver dig mulighed for at udpege en person eller flere personer til at træffe beslutninger på dine vegne, hvis du bliver ude af stand til at gøre det selv.

Gældsbrev

kr. 3.000

Et gældsbrev er et juridisk bindende dokument, der dokumenterer lånebeløbet, betingelserne for tilbagebetaling og eventuelle andre vilkår, hvilket reducerer risikoen for misforståelser eller tvister senere hen. Dette gør det lettere at håndhæve aftalen og sikre, at begge parter overholder deres forpligtelser.

Dødsbo

kr. 30.000

Behandling af et dødsbo sikrer, at alt håndteres retfærdigt og i overensstemmelse med loven. Den neutrale og professionelle tilgang skaber klarhed og sikrer, at ejendelene forvaltes og fordeles på en måde, der beskytter deres værdi, så arvingerne får den arv, de er berettiget til. Et dødsbo skal håndteres korrekt og i overensstemmelse med loven, hvilket kan give arvingerne fred i sindet i en vanskelig tid.

Bodeling, samliv

kr. 20.000

Ved ophør af samliv skal der træffes nogle beslutninger, der ikke altid er rare, men som man skal igennem. Det kan være deling af indbo, beslutninger om den tidligere fælles bolig og endelig opgørelse af konti.

Jeg faciliterer den gode dialog, og vi ender med en skriftlig aftale, som begge kan tilslutte sig.

Børn og samvær

kr. 10.000

Når samlivet ophører, opstår der uværgeligt også spørgsmål omkring, hvilken situation børnene står i og hvordan I som forældre sikrer, at børnene får den bedste opvækst med mor og far trods samlivsophøret.

Med børnenes tarv som det ufravigelige udgangspunkt, drøfter vi fremtiden og finder en aftale, som begge kan skrive under på.

Forhandling ved boligkøb

10 % af opnået nedslag

Med en professionel forhandler ved roret er der større sandsynlighed for at opnå et gunstigt resultat og få det bedst mulige nedslag i prisen.

Samlet set kan få hjælp til at forhandle nedslag i prisen ved boligkøb være en klog investering, der kan resultere i betydelige besparelser og en mere tilfredsstillende købsoplevelse. 

Skilsmisseskøde

kr. 5.000

Et skilsmisseskøde overfører ejendomsretten fra én ægtefælle til den anden i forlængelse af en bodeling. Skilsmisseskødet sikrer, at ejendomsoverdragelsen efter skilsmissen er korrekt dokumenteret og registreret. Det skaber klarhed, forudsigelighed og sikkerhed for begge parter og kan bidrage til at sikre en problemfri og retfærdig afslutning, så begge kan komme godt videre efter skilsmissen.

Køberrådgivning

kr. 10.000

Få juridisk hjælp med at identificere og håndtere eventuelle risici ved købet af en ejendom.

Køberrådgivning giver dig den nødvendige ekspertise, styrke og sikkerhed til at navigere gennem købsprocessen med ro i sindet. Det kan være en værdifuld investering, der kan spare dig for tid, penge og bekymringer på lang sigt.

Samejeoverenskomst

kr. 5.000

Oprettelsen af en samejeoverenskomst er en værdifuld investering i jeres fremtidige sikkerhed. Den skaber klarhed, forudsigelighed og tryghed i forholdet og minimerer risikoen for konflikter eller tvister i tilfælde af uventede begivenheder eller samlivsophør. Med en samejeoverenskomst har I klare aftaler på plads mellem jer, hvis I skulle ende et uforudset sted og have brug for at få udredt økonomien mellem jer.

Skøde

kr. 5.000

Tinglysning af skøde er en central del af bolighandlen, der sikrer, at ejendomsoverdragelsen er korrekt registreret og dokumenteret. Det er en vigtig juridisk sikkerhedsforanstaltning, der beskytter både sælgerens og køberens rettigheder i forbindelse med ejendomsoverdragelsen.

Lejekontrakt

kr. 5.000

En lejekontrakt kan hjælpe med at forebygge potentielle tvister mellem udlejer og lejer ved klart at definere betingelserne for lejeaftalen samt overholde gældende lovgivning og regler på området.

En lejekontrakt beskytter både udlejerens og lejerens interesser og skaber klarhed, forudsigelighed og tryghed mellem parterne. Det er en vigtig del af enhver lejeaftale og bør udarbejdes omhyggeligt og omhyggeligt.

Tinglysninger

kr. 3.000

Professionel hjælp til tinglysning sikrer, at alle dokumenter og trin i processen opfylder lovgivningsmæssige krav og bestemmelser.

Ved at få hjælp til tinglysning sikres, at alle juridiske aspekter af processen håndteres korrekt og professionelt.

Det vil spare tid, forhindre fejl og skabe tryghed og sikkerhed for alle parter involveret i processen.

Timepris

kr. 2.500

Fleksibilitet, transparens og adgang til specialiseret ekspertise til en rimelig pris. Det er en investering i at sikre, at dine juridiske behov bliver håndteret effektivt og professionelt. Jeg tilbyder fleksible arbejdstider og muligheden for at kontakte mig efter behov. Dette giver dig mulighed for at få adgang til juridisk rådgivning og sparring, når du har brug for det, hvilket kan være afgørende i akutte eller komplekse situationer.

bottom of page