top of page

Power-of-attorney

What is a Power of Attorney?

 

A future power of attorney is a legal document that ensures that a selected person (proxy) can act on your behalf if you lose the ability to make decisions yourself at some point in the future. This may be due to illness, dementia or other conditions that affect you mentally or physically.

 

A future power of attorney is therefore a very important document that ensures your future security and peace of mind.

 

Be sure to set one up in good time and get it registered correctly to avoid future worries.

​Future proxies are for everyone

Pris for Fremtidsfuldmagt

Prisen for at oprette en fremtidsfuldmagt kan variere, men generelt er det ret billigt. Indholdet kan dog også være meget præcist eller måske ligefrem mangelfuldt. Når du skal bruge fremtidsfuldmagten, så er det for sent at rette op på uhensigtsmæssigheder i indholdet. Det kan være en rigtig god idé at få juridisk rådgivning for at sikre, at fuldmagten er korrekt udfærdiget og dækker alle relevante områder.

Fremtidsfuldmagt eller Værgemål?
En fremtidsfuldmagt kan ofte være et bedre alternativ til værgemål, da den giver dig mulighed for at vælge, hvem der skal tage beslutninger for dig, og hvilke beslutninger de skal kunne tage. Værgemål indebærer, at en offentlig myndighed udpeger en værge, som du måske ikke har noget forhold til.

Fremtidsfuldmagtens Indhold
Indholdet af en fremtidsfuldmagt kan omfatte:

  • Økonomiske beslutninger som bankforretninger, køb og salg af ejendom.

  • Personlige forhold som pleje, omsorg og helbredsbeslutninger efter dine ønsker.

  • Repræsentation over for offentlige myndigheder og private aktører.

Fremtidsfuldmagt for Ægtepar og Ægtefæller

Er det nødvendigt med en fremtidsfuldmagt, når man er gift? Ja, det kan være en god idé, da ægtefæller uden en fuldmagt ikke automatisk kan træffe alle beslutninger på hinandens vegne. Det samme gælder for ægtepar, der ønsker at sikre, at den ene kan handle på den andens vegne i tilfælde af sygdom eller svækket helbred. Derudover kan det være godt, at en yngre person ligeledes kan træde til, så der ikke opstår situationen, hvor den ene ægtefælle er for svækket til at tage sig af den anden og omvendt.

 

Notar og Tinglysning

For at en fremtidsfuldmagt kan blive registreret og senere træde i kraft, skal den registreres i Fremtidsfuldmagtsregistret ved tinglysningsretten og derefter vedkendes for en notar. Jurateam sørger for oprettelsen og at fuldmagten ligger klar til tinglysning.

 

Skabelon og Vejledning
På borger.dk kan du finde vejledning til, hvordan du opretter en fremtidsfuldmagt. Det er vigtigt at følge vejledningen nøje for at sikre, at fuldmagten er gyldig.

Fremtidsfuldmagt ved Demens
En fremtidsfuldmagt er særligt vigtig for personer med demens, da den sikrer, at deres interesser varetages, når de ikke længere selv kan træffe beslutninger. Det er særligt vigtigt, at få oprettet en fremtidsfuldmagt før personens demens er så fremskreden, at han eller hun ikke længere ved, hvad en fremtidsfuldmagt indebærer. Derfor skal du være i god til og få en fremtidsfuldmagt på plads, mens du stadig er ved dine fulde fem og forstår omfanget af en fremtidsfuldmagt.

Fremtidsfuldmagt med Vitterlighedsvidner
En fremtidsfuldmagt skal vedkendes foran en notar i retten.

 

Hvem Skal Underskrive?
Du skal selv underskrive fremtidsfuldmagten, og den skal vedkendes for en notar. Derudover kan det være nødvendigt med underskrifter fra vitterlighedsvidner.

Fremtidsfuldmagt og Plejehjem
Hvis du bor på et plejehjem, kan fremtidsfuldmagten sikre, at en udvalgt person kan træffe beslutninger vedrørende din pleje og omsorg.

Fremtidsfuldmagt til Børn
En fremtidsfuldmagt kan give dine børn ret til at handle på dine vegne. Dette kan være en stor hjælp for familier, der ønsker at sikre, at deres forældre får den bedst mulige pleje og god økonomiske forvaltning.

Borger.dk, Familieretshuset og Aktivering
For mere information og vejledning om oprettelse og aktivering af en fremtidsfuldmagt, kan du besøge borger.dk og Familieretshuset. Her kan du også finde detaljer om, hvordan du registrerer fuldmagten og hvilke skridt der skal tages for at få den tinglyst.

Særlige ønsker til fremtidsfuldmagt og pleje

Hvis du har særlige ønsker til din fremtid, vil det være hjælpsomt, hvis du drøfter disse grundigt med de personer, som du har udvalgt til at have fuldmagt. Skriv det gerne ned og husk, at situationen kan vise sig anderledes, så det er også vigtigt, at personen føler sig klar til at træffe beslutninger, hvis dine ønsker ikke lader sig gøre.

bottom of page