UA-209174139-1
top of page
Søg
 • Forfatters billedeKira Niro

Sommerhus til salg og udlejning

Danskerne elsker sommerhuse og livet på landet!


Det er lykken med et lækkert sommerhus med pool og dejlige naturoplevelser tæt på, hvor familien kan boltre sig og venner komme forbi. Der kigges lystigt efter sommerhuse til salg særligt i forårsmånederne, og sommerhuse til leje efterspørges også, når ferien nærmer sig,

Mange har stor lyst til at eje et sommerhus, og efter et stykke tid melder tanken sig alligevel, om ikke sommerhuset anvendes for lidt, og om det mon er muligt at udleje i de perioder, hvor familien ikke selv nyder sommerhuset.


Det kunne være i vinteren, hvor der er oplagt at udleje til personer, der har brug for at nyde naturen om vinteren, nyde roen eller måske fordybe sig uforstyrret i arbejde.


Det er bestemt muligt at anvende sommerhuset selv eller udleje i vinterperioden, men der er begrænsninger, som man skal kende til.


Krav til anvendelse og udlejning af sommerhus


Sommerhuse i sommerhusområder må kun benyttes i sommerhalvåret og - som følge forbuddet mod helårsbeboelse - til kortvarige ferieophold i vinterhalvåret.


Reglerne om begrænset anvendelse af sommerhuse og fritidshuse skal:

 • sikre, at sommerhusområder fastholder sin karakter som sommerhusområde

 • hindre, at sommerhusområderne udvikler sig til parcelhuskvarterer.

 • medvirke til, at der ikke opstår et uhensigtsmæssigt pres for at udlægge nye sommerhusområder.


Der gælder derfor nogle begrænsninger for sommerhuse, idet det som udgangspunkt kun må anvendes i sommerhalvåret. Derudover må man bruge sommerhuset i 9 uger i vinterperioden.


Reglen er, at en bolig i et sommerhusområde kan anvendes til kontinuerlig udlejning til skiftende brugeres kortvarige ferieophold, når den samlede anvendelse i perioden ikke herved overstiger 9 uger.


Kravet til udlejning i vinterhalvåret er altså at

 • Der skal være tale om skiftende lejere

 • Et ophold skal være kortvarigt, dvs. mindre end 4 uger

 • Samlet set, må der ikke være tale om mere end 9 uger

Et sommerhus kan derfor ikke lovligt udlejes til samme lejer i mere end 4 uger i vinterperioden, idet dette ikke anses for kortvarigt. Sammenhængende ophold for samme lejer af mere end 4 ugers varighed, er ikke kortvarigt og derfor ikke tilladt. Derimod er kortere ophold til forskellige brugere – i sammenhængende op til 9 uger – tilladt.


Reglen om anvendelse i vinterhalvåret gælder også ved udlån uden betaling og til ejers egen anvendelse af sommerhuset. Den samlede anvendelse i vinterhalvåret må ikke overstige 9 uger, og dette er uanset om brugen sker i en sammenhængende eller opdelt periode.


Det har ikke den store betydning for sommerhusområdet eller naturen, om sommerhuset bruges i 9 uger i træk af forskellige lejere, eller om udlejningen sker med et par ugers pause mellem hvert ophold.


Ja, det er ikke helt logisk, at der skal skiftes lejer for at overholde reglerne, men sådan har lovgiver valgt, at reglerne skal være i denne omgang. Man må forvente, at der på et tidspunkt kommer en revision af planloven, som på det tidspunkt luger ud i visse regler og i højere grad anlægger en formålsbetragtning.


Pensionister er undtaget reglerne om helårsbeboelse


Hvis man som pensionist ejer et sommerhus, opnås der ret til at anvende sommerhuset som helårsbolig, når ejendommen har været ejet i 1 år.

 • En pensionist er i denne forbindelse

 • en person, der har ret til folkepension

 • en førtidspensionist

 • en efterlønsmodtager

 • en modtager af fleksydelse

 • en person på 60 år og derover, der får pension


En pensionist kan derfor bruge sommerhuset som helårsbolig sammen med sin ægtefælle, samlever eller nære familie efter 1 års ejertid. Retten til at anvende sommerhuset som helårsbolig bortfalder, hvis sommerhuset fraflyttes.


Køb af sommerhus


Der er mange muligheder for sommerhusejere, men også enkelte begrænsninger.


Hvis du har kig på sommerhuse til salg og har brug for juridisk rådgivning overfor ejendomsmægler og sælger, så kontakt mig endelig.


Jeg hjælper dig meget gerne, hvis du har spørgsmål eller allerede har fundet det skønne sommerhus, der skal danne rammerne om familieferierne i de kommende år.


Ring til Kira på tlf. 50 55 10 60 eller på kira@jurateam.com


16 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
Indlæg: Blog2_Post
bottom of page