UA-209174139-1
top of page
Søg
  • Forfatters billedeKira Niro

Lokalplaner kan være afgørende for værdien af din bolig

...også den lokalplan, der slet ikke vedrører din bolig!

Der er mange hensyn, der kan – og skal tages – omkring hvordan vi i Danmark bruger vores land. Den opgave ligger hos vores kommunalpolitikere, der sammen med forvaltningen skal sørge for en sammenhængende planlægning, der sikrer:


  • Samfundsmæssige interesser

  • Vækst og udvikling

  • Respekt for menneskets livsvilkår

  • Økonomisk velstand

  • Et bæredygtigt grundlag

  • Natur og miljø


Det er mange væsentlige pointer, der skal vægtes i forhold til hinanden, når kommunalbestyrelsen vil præge udviklingen i kommunen gennem lokalplanlægning.


Lokalplanen er bindende for dig


Lad mig forklare. Kommunalbestyrelsen kan til en hver tid udarbejde et lokalplanforslag, som er bindende for ejere og brugere af en ejendom. For at det giver mening, så skal der kigges på, hvad området bruges til i forvejen og hvad man ønsker at give mulighed for i fremtiden….og hvad man bestemt ikke ønsker for området.


Hvad betyder anden lovgivning?


Men der er mere end det. Ved tilvejebringelse af lokalplaner skal der ofte tages stilling til bestemmelser i anden lovgivning. Flere love kan være i spil i forbindelse med lokalplanlægningen, for det nytter ikke at beslutte noget, der er forbudt i henhold til anden lovgivning. Det er en ommer, og de er heldigvis sjældne.


En lokalplan indeholder oplysninger om formålet med at udarbejde en lokalplan og det formål skal selvfølgelig begrundes. Der skal redegøres for, hvad man forsøger at opnå, og det skal være letlæseligt og forståelig for alle.


Når man tager fat i en lokalplan, så skal man let kunne finde ud af, hvilken betydning, som lokalplanen har. Derfor må en lokalplan ikke være skrevet i snirklet kancellisprog, men skal være letforståelig


Det betyder, at hvis man interesserer sig for, hvad det er gældende for en ejendom og for et område, så behøver man ikke en doktorgrad for at finde ud af det. Det skal være skrevet, så det er forståeligt og ligetil.Hvad betyder en lokalplan


En lokalplan har en retsvirkning, som ikke må overses.


En lokalplan er umiddelbart bindende for enhver ejendomsejer i området. Det betyder, at man ikke efter offentliggørelse af et forslag til en lokalplan - eller efter vedtagelsen af en endelig lokalplan - må opføre nye ejendomme eller ændre anvendelse af andre, hvis det er i strid med det, som kommunalbestyrelsen har vedtaget i lokalplanen.


Allerede lovlige anvendelser af ejendomme bliver ved med at være lovlige, så du skal altså ikke sætte himmel og jord i bevægelse, hvis en lokalplan pludselig udlægger din ejendom til anden anvendelse. Det, som du hidtil lovligt har brugt din ejendom til, det kan du roligt fortsætte med.


Ændret anvendelse af en ejendom


Min pointe er dog, at hvis du ændrer anvendelsen, så har du kun mulighed for at ændre til en anvendelse, der er i overensstemmelse med lokalplanen. Så derfor er lokalplanen vigtigt for dig og for din boligsalg.


Tænk over det et øjeblik. Hvis du ejer en ejendom, der hidtil har været brugt som landbrug – og du nu finder på at bygge et velplaceret hotel med den gode udsigt – så får du et problem, hvis lokalplanen angiver, at der kun må ændres til rekreative, offentlige formål. En lokalplan kan begrænse dig og din ejendom.


Det har direkte betydning for værdien af ejendommen. Hvad ejendommen kan bruges til, det kan kommunalbestyrelsen have taget stilling til på dine vegne og så bliver det svært, hvis ønskerne går i en anden retning.


Din egen mulighed for at påvirke forslag


Men husk på, at offentligheden i videst muligt omfang skal inddrages i planlægningsarbejdet. En lokalplan skal derfor i offentlig høring, og hvis din ejendom er omfattet af lokalplansforslaget, så skal du selvfølgelig har mulighed for at givette gælder også for enhver anden lokalplan, hvor du har en holdning og en mening, som skal høres. Det kan i særdeleshed være tilfældet, hvis et område nær din ejendom udlægges til en anvendelse, der umiddelbart gør din bolig mindre værd. Måske har kommunalbestyrelsen behov for at finde plads til en større virksomhed, hvorefter røg, støj og møg bliver din dagligdag.


De berørte ejendomme kan være svære at sælge bagefter til en god pris.

I så fald er det vigtigt, at du giver din mening til kende og udnytter dine klagemuligheder, hvis det bliver nødvendigt.


Køberrådgivning og kommende lokalplaner


Når du køber en bolig gennemgår Jurateam altid din lokalplan – og kigger på området omkring din nye bolig. Det er jo væsentligt at vide, om man bliver nabo til en kommende skole, selvom man har købt boligen for at nyde den dejlige ro i området, om naboen bliver et større byggeri på sigt eller om vejene skal i kommunen omlægges, så din vej belastes af mere og tungere trafik.


Vi kigger derfor ned i, om der ligger nogle overraskelser, der gør, at dit boligkøb måske ikke er helt så attraktivt, som du i første omgang troede.


God køberrådgivning handler også om at kigge ind i fremtiden for at se, om der er noget, der kunne drille lidt.


Vi har også stor erfaring i at gøre politikere opmærksomme på dig og dine interesser, hvis kommunalbestyrelsen pludselig barsler med lokalplaner, der går imod dine interesser.


Nogle gange har man brug for rådgivning om, hvordan man bedst griber det hele an, når politikerne bliver en smule for kreative med deres beføjelser.


Har kommunalbestyrelsen taget stilling til det, som du mener er vigtigt?


Vi sikrer dine interesser bedst muligt!


  • Skal du købe en ejendom og har brug for hjælp til gennemgang af alle dokumenter?

  • Vil du have dine interesser varetaget i en verserende lokalplansproces?

  • Vil du have udarbejdet en ny lokalplan, der sikrer anvendelsen - og værdien - af din ejendom?


Kontakt os meget gerne på tlf. 50 55 10 60 og lad os se, om vi har mulighed for at hjælpe.


www.kiraniro.com

www.jurateam.com

12 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
Indlæg: Blog2_Post
bottom of page