UA-209174139-1
 
Søg
 • Kira Niro

Landbrugsejendom til salg

Uanset om man på professionelt eller på hobbybasis ønsker at dyrke økologisk landbrug eller bæredygtigt landbrug eller måske blot vil have masser af plads og naturen helt tæt på, så er markedet for landbrugsejendomme bugnende i disse år. Der er virkelig dejlige ejendomme på markedet til enhver smag og pengepung.


Mange kigger efter

 • et nedlagt landbrug til salg,

 • en lystejendom uden bopælspligt eller

 • skønt liebhaveri på landet


Der er også rige muligheder for at finde en nybygget landejendom uden hverken bopælspligt eller pligt til at dyrke jorden, og hvis man har mulighed for at arbejde hjemme, så er et landbrug, en landejendom eller en lystejendom måske en rigtig god løsning.


Landejendomme uden bopælspligt


Hvis en ejendom på landet ikke er registreret som landbrug, så gælder der stort set samme regler som for almindelige villaer i landzone. Boligen kan købes uden særlig tilladelse og landbrugsloven og dens restriktioner finder ikke anvendelse for ejendommen. Ejendommen er dermed en helt almindelig villa med de særlige forhold, der fortsat gør sig gældende i landzone.Bopælspligt på landbrug med landbrugspligt


Der gælder særlige regler for ejendomme med landbrugspligt, der skal sikre

 • at landbrugsejendomme skal drives landbrugsmæssigt,

 • at landbruget i Danmark har en bæredygtig udvikling og konkurrenceevne,

 • at bosætning og udvikling i landdistrikterne tilgodeses, og

 • at landbrugets selveje og produktionsgrundlag bevares.


Som hovedregel er der derfor landbrugspligt på ejendomme, der er over 2 ha. Når der er landbrugspligt på en ejendom, er der særlige forhold, som skal opfyldes omkring bopælspligt og krav om passende bolig.


Landbrugspligten indebærer, at der er pligt til at en person tager fast bopæl på ejendommen og at bopælspligten skal opretholdes på ejendommen i 10 år. Når bopælspligten har været opfyldt i 10 år, er der ikke længere en pligt til, at der bor nogen på ejendommen.


Bopælspligten indebærer konkret krav om, at en person skal

 • være tilmeldt med folkeregisteradresse, således at boligen er hovedbopælen

 • reelt bruge boligen som fast helårsbopæl og overnatte minimum 250 dage om året

 • have rådighed over hele boligen

 • bo sammen med sin eventuelle familie i boligen,

 • have sit indbo i boligen og fører et helt normalt liv i boligen


Bopælspligt indtræder ved enhver handel med ejendommen, hvis den er noteret som landbrugsejendom og skal være opfyldt senest 6 måneder efter købet.


Der kan dispenseres for dette ved ansøgning til Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri, når særlige forhold taler for det, herunder hvis der skal genopføres en beboelsesbygning, hvilket må forventes at tage mere end 6 måneder.


Passende bolig


For at kunne opfylde bopælspligten, skal en landbrugsejendom selvfølgelig have en passende bolig. Når Landbrugsstyrelsen vurderer, hvad der er en passende beboelsesbygning kigger de bl.a. på


 • om boligen er en helårsbeboelse, og

 • boligens størrelse, hvor ca. 120 kvm anses for minimum


Enhver landbrugsejendom skal derfor have en passende beboelsesbygning, som skal holdes forsvarligt ved lige. Hvis den forfalder og bliver skæmmende, skal der genopføres eller istandsættes den nødvendige beboelse inden 2 år.Opførelse af ny bolig


Uanset om kommunerne har en restriktiv praksis omkring udstedelse af tilladelse til at bygge i landzoneområder, så skal dette samtidig ses i lyset af, at der er krav om at sikre beboelse på en landbrugsejendom, hvis der ikke er en passende beboelsesbygning.


Derfor kan der være en god idé at finde et skønt område og derefter kigge på, hvad der skal til for at få lov til at opføre en ny bolig efter egne ønsker.


Ophævelse af landbrugspligt


Der findes fortsat mindre ejendomme mellem 0,5 ha og 2 ha, der fortsat er noterede som landbrug og med bopælspligt. Det skyldes de tidligere regler, hvor landbrugsejendom var helt ned til 0,5 ha. Sådanne ejendomme bliver ved med at være landbrugsejendomme, indtil ejeren beder om en ophævelse af landbrugspligten. Det kan sagtens lade sig gøre.


Derudover er der også andre muligheder for ophævelse af landbrugspligt, hvis ejendommen skal omdannes ved byudvikling eller lignende. Det er flere tilgange og mange muligheder for at anvende ejendommen på anden vis med rette tilladelser på plads.


Vi hjælper!


Jurateam har rig erfaring med køb af nedlagte landbrug, landejendomme og liebhaveri på landet og kan hjælpe med ethvert spørgsmål, der dukker på undervejs. Høj service og tilgængelighed er nøgleværdier, så vær ikke bange for at spørge – også selvom du blot er i de indledende faser, hvor køb af bolig på landet overvejes som en mulighed.


Ring til Kira på 50 55 10 60 og lad os snakke om mulighederne.


22 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle