UA-209174139-1
top of page
Søg
 • Forfatters billedeKira Niro

Hvad er berigtigelse af en bolighandel?

Berigtigelse betyder, at en bolighandel skal gennemføres på den måde, som det er aftalt.

Berigtigelse betyder ”at gøre rigtig” – eller at gøre det på den rigtige måde.


Den rigtige måde, det er selvfølgelig den aftalte måde.


Når det er aftalt, at overtagelsesdagen er den 1. januar og købesummen er 5 millioner kroner, så er det advokatens eller køberrådgiverens opgave at sikre, at det også er det, der kommer til at ske og det, der fremgår af skødet, der tinglyses.


Berigtigelse af en handel med hus, lejlighed, villalejlighed, rækkehus eller sommerhus sker, når handlen er endelig.


Det vil sige, når du har underskrevet en købsaftale med et advokatforbehold og bankforbehold, og alle advokatens eller køberrådgiverens og bankens indsigelser eller forbehold er endeligt afklarede. Det er det tidspunkt, hvor sælger og køber er enige – og deres rådgivere er enige, hvorefter forhandlingen er slut. Så er handlen ikke længere en handel, betinget af forskellige krav, betingelser eller vilkår, men ubetinget og endelig.


Når hverken køber eller sælger med rette kan trække sig ud af bolighandlen, og advokatforbehold og bakforbehold er endeligt afklarede, så foreligger der en endelig handel.


Derefter starter berigtigelsesfasen


Berigtigelsesfasen består af:


 • Udarbejdelse af skøde i henhold til købsaftalen

 • Sikring af erhvervelsesbetingelser

 • Kreditor- og debitorskifte af ejerpantebreve

 • Forhøjelse af sikkerhed til ejerforeningen

 • Check og evt. sletning af servitutter herunder påtaleberettigede

 • Check af forkøbsret og påtaleberettigede

 • Endelig indføring af skøde

 • Udarbejdelse af refusionsopgørelse med periodisering

 • Koordineret sletning af anmærkninger

 • Sikring af afgiftspantebreve

 • Overførsel af størst mulig tinglysningsafgift

 • Frigivelse af købesum


Købers advokat eller køberrådgiver sørger for, at der bliver lavet et skøde, som viser den aftalte overtagelsesdato, ejerskiftesummen/købesummen, den rigtige ejendom, de rigtige parter, rette fordeling af ejerskab mellem købere, overtagelse af hæftelser eller ejerpantebreve og selvfølgelig udarbejdelse af en refusionsopgørelse.
Skødet og tinglysningen


Købers advokat eller køberrådgiver sikrer, at der laves og tinglyses et skøde, så alle ved, at ejendommen har skiftet ejer. Skødet underskrives digitalt med NemID eller MitID.


Det skal også sikres, at der ejerskiftes eventuelle ejerpantebreve, der er tinglyst på boligen ligesom det ofte ses, at der skal sikres en forhøjelse af en hæftelse til grundejerforeningen eller ejerforeningen.Hvad er en refusionsopgørelse?


Det koster løbende penge at have et hus. Og det er klart, at sælger skal betale for den periode eller ejertid, som sælger har ejet huset. Køber skal selvfølgelig betale alle udgiver i sin egen ejertid.


Men hvad gør man så med de udgifter, der både vedrører sælgers og købers ejertid?`

Hvis ejendommen købes midt i en måned, og der er betalt ejendomsskat for et halvt år, grundejerforening for et helt år og der skal afregnes for halv ejerskifteforsikringspræmie samt de havemøbler, som måske er købt med som en del af huset.


Alle udgifter skal dokumenteres og fordeles eller periodiseres sådan at sælger betales alt for din ejertid og køber betaler alt for sin ejertid – plus alle særaftaler om havemøbler, tilpassede gardiner etc.


Typisk er det købers advokat eller køberrådgiver der beder om alle kvitteringer fra sælgers ejendomsmægler og udarbejder en refusionsopgørelse, der viser fordelingen af udgifterne.


Til sidst beregnes det beløb, som køber skal refundere til sælger eller omvendt. Refusionsopgørelsen skaber rene linjer mellem parterne, og når køber og sælger er enige om refusionsopgørelsen, så skal der bare ske en overførsel og så er den del af handlen færdig.


Du kan selv lave berigtigelsen


Det er faktisk sådan, at enhver myndig i Danmark har mulighed for at logge ind på Tinglysning.dk og selv kaste sig ud i at tinglyse skøde i overensstemmelse med købsaftalen eller købskontrakten, foretage kreditor- og debitorskifte af ejerpantebreve og forhøje hæftelser til grund- eller ejerforeninger.


Det kan være en billig løsning, og det kan gå rigtig godt, hvis du sætter dig ordentlig ind i berigtigelsesfasen.


Der er selvfølgelig også en risiko for, at du får klikket på noget forkert, og så kan det blive en dyr fornøjelse, som du skal betale dig fra at få ryddet op i. Men der er ingen tvivl om, at det sagtens kan lade sig gøre – og hvis du samtidig har mulighed for at lave en refusionsopgørelse, så kan der være gode penge at spare, hvis du ikke er helt varm på idéen, om at lade de professionelle lave berigtigelsen.


Det kan være lidt nørdet at finde rundt i og men med rette indstilling og villigheden til at lære nyt og tage fat, så kan det sagtens lade sig gøre at gennemføre en bolighandel uden rådgivning og med egen berigtigelse..

9 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
Indlæg: Blog2_Post
bottom of page