top of page

Ejerskifteforsikring, Tilstandsrapporter
og Elinstallationsrapporter

Ved køb af fast ejendom er det afgørende at sikre forbrugere tilstrækkelig beskyttelse gennem klare regler, oplysning om ejendommens tilstand og risikoen ved erhvervelsen. Sælgeren kan nemlig fritages for ansvar for fysiske mangler ved ejendommen, hvis køberen har modtaget de nødvendige rapporter og information om ejerskifteforsikring inden købsaftalens indgåelse.

​​Tilstandsrapporter

 

Tilstandsrapporten spiller en central rolle i at informere køberen om ejendommens tilstand. Der er klare retningslinjer for tilstandsrapportens udarbejdelse og indhold for at beskytte dig som forbruger:

 

  • Udfærdigelse og gyldighed: Tilstandsrapporten skal være udarbejdet inden for de seneste seks måneder før aftalens indgåelse.

  • Indhold: Rapporten skal indeholde en detaljeret beskrivelse af ejendommens synlige skader og væsentlige risici for fremtidige skader. Derudover skal den indeholde en vurdering af ejendommens vedligeholdelsesstand.

  • Beskikket bygningssagkyndig: Rapporten skal udfærdiges af en beskikket bygningssagkyndig for at sikre objektivitet og faglig korrekthed.

 

Elinstallationsrapporter

 

En elinstallationsrapport er ligeledes nødvendig for at belyse de elektriske installationers tilstand og eventuelle fejl eller mangler:

 

  • Autoriseret elinstallatør: Rapporten skal udarbejdes af en autoriseret elinstallatør for at sikre, at alle elektriske installationer er gennemgået grundigt.

  • Indhold: Rapporten skal belyse installationernes tilstand, identificere fejl og mangler, samt vurdere eventuelle risici ved de eksisterende installationer.

 

Ejerskifteforsikring

 

Når huset er blevet beskrevet gennem tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten, samt sælgerens supplerende oplysninger, bliver det muligt at tegne ejerskifteforsikring. Ejerskifteforsikringen dækker de forhold, som ikke kunne forudses eller opdages gennem de førnævnte rapporter:

 

  • Dokumentation og tilbud: Sælgeren skal fremlægge dokumentation for muligheden for at tegne ejerskifteforsikring og tilbyde at betale halvdelen af forsikringspræmien.

  • Dækning: Forsikringen skal dække skjulte fejl og mangler, som ikke er nævnt i tilstandsrapporten, og den skal gælde i mindst fem år.

  • Udvidet forsikring: Køberen har mulighed for at vælge en udvidet forsikring, som dækker mere end den basale forsikring. I dette tilfælde skal køberen selv betale merprisen i forhold til det billigste tilbud fremlagt af sælgeren.

  • Forbehold: Det er vigtigt at være opmærksom på, om forsikringsselskabet har taget forbehold for de fejl og mangler, som allerede er beskrevet i tilstands- og elinstallationsrapporten. Ejerskifteforsikringer kan være komplekse, og det er vigtigt at forstå præcis, hvad forsikringen dækker.

Væsentlig Beskyttelse

 

Disse krav til tilstandsrapporter, elinstallationsrapporter og ejerskifteforsikring er væsentlige for at sikre, at du som forbruger får en grundig og korrekt oplysning om ejendommens tilstand og de risici, der kan være forbundet med erhvervelsen. Ved at følge disse retningslinjer kan sælgeren fritages for ansvar for skjulte fejl, hvilket skaber en mere tryg og gennemskuelig handel for begge parter.

bottom of page