top of page

Alt du skal vide om
ægtepagter og særeje

Når det kommer til ægtepagt og særeje, opstår der ofte mange spørgsmål. Er ægtepagt og særeje det samme? Hvordan opretter man en ægtepagt, og hvem har egentlig brug for det?

Hvad er en ægtepagt?

 

En ægtepagt er en juridisk aftale mellem ægtefæller, der regulerer formueforholdene i ægteskabet. Formålet med en ægtepagt er at afvige fra de almindelige regler om formuefællesskab, som automatisk træder i kraft ved indgåelse af ægteskab.

Ægtepagt og særeje - Er det det samme?

 

Nej, en ægtepagt og særeje er ikke det samme, men de hænger ofte sammen. Særeje er en specifik type formueordning, som kan fastsættes i en ægtepagt. Særeje betyder, at visse ejendele ikke skal deles ved en eventuel skilsmisse eller dødsfald. Der findes forskellige former for særeje, herunder skilsmissesæreje, fuldstændigt særeje og kombinationssæreje.

 

Hvorfor oprette en ægtepagt?

 

En ægtepagt kan være en god idé for at beskytte personlige eller familiære værdier, sikre økonomisk tryghed eller undgå fremtidige konflikter. Det kan også være relevant i tilfælde af børn fra tidligere forhold, virksomhedsejerskab eller betydelige forskelle i formuer mellem ægtefæller.

 

Hvordan opretter man en ægtepagt?

 

For at oprette en ægtepagt skal følgende trin følges:

  • 1. Rådfør dig med en jurist eller advokat for at sikre, at ægtepagten er juridisk gyldig og opfylder begge parters behov.

  • 2. Godkend og underskriv ægtepagten.

  • 3. Tinglys ægtepagten hos Tinglysningsretten for at gøre den juridisk bindende.

 

Pris for ægtepagt

Omkostningerne ved at oprette en ægtepagt kan variere afhængig af kompleksiteten, men generelt er en ægtepagt en ganske billig måde, at sikre hinanden og at sikre, at der er rene linjer omkring økonomien.

 

Ægtepagt og pension

 

En ægtepagt kan også omfatte bestemmelser om pensioner. Her er det vigtigt at bemærke, at pensioner som udgangspunkt ikke deles ved skilsmisse. Hvis der ønske en deling, eksempelvis, hvis der er en markant forskel på indbetalingerne til pension, således at der er en skævvridning, så kan man i en ægtepagt forsøge at rette op på et ulige forhold og dermed sikre, at værdien af pensionsopsparingen fordeles på en ønsket måde ved en eventuel skilsmisse.

 

Ægtepagt uden ægteskab

 

En ægtepagt er for par, der har indgået ægteskab eller registreret partnerskab. Ugifte bør oprette en samejeoverenskomst eller en samlivskontrakt. Det er relevant for samlevende par, der ønsker at regulere deres formueforhold på en tilsvarende måde sm gifte.

 

Ægtepagt eller testamente?

 

En ægtepagt regulerer forholdene under ægteskabet og ved skilsmisse, mens et testamente regulerer arven ved dødsfald. Det er derfor vigtigt at overveje både ægtepagt og testamente for en omfattende økonomisk planlægning.

 

Hvem arver ved ægtepagt?

 

En ægtepagt kan ikke ændre arvereglerne direkte, men den kan have betydning for, hvordan formuen fordeles ved dødsfald. Det kan være nødvendigt at kombinere en ægtepagt med et testamente for at sikre, at arven fordeles efter jeres ønske.

 

Ægtepagt som adkomst og tinglysning

 

En ægtepagt kan bruges som dokumentation (adkomst) for ejerskab af ejendom og skal tinglyses for at have retsvirkning overfor tredjemand.

 

Ægtepagt til børn

 

Bestemmelser, der sikrer børns økonomiske fremtid, især i tilfælde af skilsmisse eller død vil oftest være indskrevet i et børnetestamente eller i et egentligt testamente fremfor i en ægtepagt.

 

Ægtepagt og uskiftet bo

 

En ægtepagt kan have indflydelse på muligheden for at sidde i uskiftet bo, især hvis den indeholder bestemmelser om fuldstændigt særeje.

 

Ægtepagt før eller efter ægteskab

 

En ægtepagt kan oprettes både før og efter ægteskabets indgåelse. Det anbefales dog ofte at oprette ægtepagten inden ægteskabets indgåelse for at undgå tvivl og konflikter senere.

 

Ægtepagt advokat

 

Det er vigtigt at få professionel rådgivning fra en advokat med specialviden om ægtepagter og formueforhold for at sikre, at ægtepagten er lovligt gyldig og opfylder begge parters behov.

 

En ægtepagt er en vigtig juridisk aftale, der kan sikre økonomisk tryghed og afklaring i ægteskabet. Ved at forstå de forskellige aspekter af ægtepagter og særeje kan du sikre din økonomiske fremtid.

bottom of page